top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
 

Pointsystem

Hver kort har anført, hvor stor en reduktion i CO2, hvert tiltag kan udløse i gennemsnit for hver beboer i afdelingen under de beskrevne forudsætninger (se bagsiden af kortene). For nogle tiltag afhænger CO2-effekten af, hvor mange beboere, der medvirker. I har dermed mulighed for at justere CO2-effekten, hvis I vurderer, at flere eller færre beboere vil indgå. Endvidere er der anført 4 pointtal, som betyder følgende:

· Økonomi – udgift: Jo højere point, jo større huslejeafgift koster det at gennemføre tiltaget.

· Økonomi – besparelse: Jo højere point, jo større er den økonomiske besparelse.

Hvis point for ”besparelse” er højere end på ”udgift” er det udtryk for, at det over en årrække er en økonomisk fordel at gennemføre tiltaget. For andre tiltag kan det være omvendt, så det reelt er en udgift at opnå en given CO2-besparelse.

· Indsats – dig selv: Jo højere point, jo større indsats kræver det af beboerne at opnå CO2-besparelsen (fx at hænge tøj frem for at bruge tørretumbleren).

· Indsats – boligselskabet: Jo højere point, jo større arbejdsindsats kræver det af boligselskabet at gennemføre tiltaget og opnå CO2-besparelsen (fx en renovering).

Point for ”indsats” er således udtryk for, hvem det er, der skal yde arbejdsindsatsen for at opnå CO2-besparelsen.

Der skal dog bemærkes, at pointstørrelsen for især økonomien i praksis vil være forskellige fra én boligafdeling til en anden. En beslutning om at iværksætte tiltag, bør kun ske efter nærmere vurdering og undersøgelser. Formålet med dette spil er alene at indkredse, hvilke former for tiltag, beboerne umiddelbart finder mest interessante, at der ses på.

Derudover skal det også bemærkes, at der kan være tiltag, som overlapper hinanden og hvis i begge tiltag gennemføres, kan der i praksis ikke opnås summen af kg CO2. Det gælder fx nogle af tiltagene vedr. varmt vand.

Her ses et eksempel på et af spilkortene, hvor der er anført et pointtal for "udgift" og "besparelse" under økonomi, og et pointtal for "dig selv" og "boligforeningen" under indsatsen, samt et pointal for CO2-effekten.

Retur til forsiden


Pointsystem


Energi & Miljø Vest: Aaparken 2, 7400 Herning l Øst: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Tlf.: 76 88 76 50
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.